Nota legal

LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Ergo Mecanica, S.C.C.L., a l'adreça: Polingesa (Pol. Ind. Girona) Av. Mas Pins, s/n - 17457 Riudellots de la Selva (Girona)


Nom Ergo Mecanica, S.C.C.L.
CIF F-17347311
Adreça POLINGESA (Pol. Ind. Girona)
Avgda. Mas Vilà, s/n
17457 Riudellots de la Selva
Telèfon/fax 972 47 80 66
E-mail info@ergomecanica.com
Dades del Registre Inscrita en el Reg. Coop. Generalitat. Fulla GN-246 Inscr. 1ª