ERGOMEC 2000 Mod. s/400
Video de funcionament de la màquina

Característiques
Màquina pinxos - brocheta
Palets de diàmetre 3,8 x 400 mm - 3,8 x 300 mm - 3,8 x 250 mm
Producció fins a 2100 pinxos/hora
Diposit elevador de fins a 250Kg.
Fàcil neteja
Motlles de poliuretà a mida del client

ERGO MECANICA, SCCL - POLINGESA (Poligon Industrial Girona) Avda. Mas Pins, s/n 17457 - Riudellots de la Selva Tel. 972 47 80 66